Hybride technologieën

Hybride technologieën zijn tegenwoordig steeds meer in opkomst, zeker vanwege de voordelen die het biedt voor het milieu.

De eerste hybride auto’s
De hybride technieken werden al toegepast in 1899, toen de Lohner Porsche op de markt werd gebracht. Deze auto was zowel uitgerust met een verbrandingsmotor en een elektrische wielnaafaandrijving. Ook was de Porsche voorzien van een accu waarin energie opgeslagen kan worden.

ds5_hybrid_01

Werking van hybride auto’s
De basis van een hybride auto is de samenwerking van twee verschillende motoren. De meest voorkomende combinatie is een verbrandingsmotor en een elektromotor. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een accu waarin energie opgeslagen kan worden. De hybride auto’s zijn onder te verdelen in twee types; de volledig hybride en de half hybride. Bij een volledig hybride auto is het mogelijk om zowel op de verbrandingsmotor als op de elektromotor te rijden. Een voorbeeld van een volledig hybride auto is de Toyota Prius. Bij een half hybride auto is de elektromotor bedoeld ter ondersteuning van de verbrandingsmotor. Een voorbeeld van een half hybride auto is de Chevrolet Silverado Hybrid.

Voordelen
Het rijden van een hybride auto heeft een aantal voordelen. Zo is er op de eerste plaats sprake van een milieuvriendelijk imago, wat met name merkbaar is in het stadsverkeer. De aanschaf en een hybride auto ligt vaak hoger dan voor een reguliere auto, maar daar staat tegenover dat er geen aanschafbelasting voor betaald hoeft te worden.

 

Tags: ,

 
 

About the author

More posts by